Sản phẩm của chúng tôi trước khi đến tay khách hàng đã được kiểm tra kỹ càng, nếu trong quá trình sử dụng xảy ra lỗi, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0877.34.6868