Hiện tại chúng tôi chỉ cung cấp cách thức thanh toán là COD, khách hàng sẽ nhận sản phẩm sau đó gửi tiền cho người vận chuyển.